مسابقاتامتیازهاست‌هاامتیازها
رتبهتیمبردباختبردباختنسبتبردباختنسبت
۱ ایالات متحده آمریکا۱۰۱۳۰۳۱۶۵٫۱۶۷۸۹۹۷۴۶۱٫۲۰۵
۲ ایتالیا۱۰۱۲۹۳۰۸۳٫۷۵۰۹۱۸۷۸۰۱٫۱۷۷
۳ لهستان۱۰۱۲۹۳۱۱۱۲٫۸۱۸۱٬۰۱۱۸۸۴۱٫۱۴۴
۴ روسیه۸۳۲۳۲۵۱۲۲٫۰۸۳۸۸۵۷۹۴۱٫۱۱۵
۵ آرژانتین۷۴۲۱۲۶۱۶۱٫۶۲۵۹۸۵۹۲۲۱٫۰۶۸
۶ ژاپن۵۶۱۶۲۱۲۱۱٫۰۰۰۹۲۸۹۳۴۰٫۹۹۴
۷ کانادا۵۶۱۳۱۸۲۲۰٫۸۱۸۸۸۶۹۴۰۰٫۹۴۳
۸ ایران۴۷۱۲۱۶۲۴۰٫۶۶۷۹۰۵۸۹۳۱٫۰۱۳
۹ استرالیا۴۷۱۲۱۵۲۴۰٫۶۲۵۸۳۱۹۲۵۰٫۸۹۸
۱۰ مصر۲۹۸۱۳۳۰۰٫۴۳۳۸۸۹۹۷۶۰٫۹۱۱
۱۱ ونزوئلا۱۱۰۳۸۳۲۰٫۲۵۰۸۱۵۹۸۱۰٫۸۳۱
۱۲ تونس۰۱۱۲۵۳۳۰٫۱۵۲۷۴۷۹۲۴۰٫۸۰۸