سلام سلام
جا داره از همین جا برگشت حمزه زرینی عزیز رو به تیم تبریک بگم

برنامه و نتایج کامل رقابت ها به شرح زیر است:

جدول کامل گروه A رقابت های لیگ جهانی والیبال

 تیمامتیازمسابقاتجزئیات نتایجستپوئن
بازیبردباخت3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
بردهباختهمعدلبردهباختهمعدل
1برزیل2812934323  33162.063114510381.103
2صربستان22117423231 28191.474107510521.022
3ایتالیا16126612312322260.846107310960.979
4استرالیا3111101   558300.2678319380.886

برنامه رقابت های گروه A

تیمنتیجهتیمنتیجهتاریخساعتمیزبان
استرالیا1ایتالیا38خرداد 139419:31آدلاید
استرالیا1ایتالیا39 خرداد 139416:00آدلاید
برزیل3صربستان28 خرداد 139414:25بلوهوریزنته
برزیل3صربستان110خرداد 139410:00بلوهوریزنته
برزیل3استرالیا115خرداد 139414:45سائوبرناردو د کمپو
برزیل3استرالیا117خرداد 139410:00سائوبرناردو د کمپو
ایتالیا1صربستان315خرداد 139420:00پسارو
ایتالیا3صربستان217خرداد 139420:30بولونیا
صربستان3برزیل222خرداد 139420:00نوی سد
صربستان2برزیل324خرداد 139420:00بلگراد
ایتالیا0استرالیا322خرداد 139420:30یزولا
ایتالیا3استرالیا024خرداد 139420:00ورونا
صربستان3استرالیا028خرداد 139420:00نوی سد
صربستان3استرالیا030 خرداد 139420:00بلگراد
ایتالیا3برزیل229خرداد 139420:00رم
ایتالیا0برزیل331خرداد 139420:00فیرنتس
استرالیا1برزیل36 تیر 139419:00سیدنی
استرالیا0برزیل37 تیر 139416:30سیدنی
صربستان3ایتالیا15 تیر 139420:00نوی سد
صربستان3ایتالیا27 تیر 139420:00بلگراد
استرالیا1صربستان313 تیر 139419:00ملبورن
استرالیا صربستان 14 تیر 139416:30ملبورن
برزیل3ایتالیا011 تیر 139413:45کوبابا
برزیل2ایتالیا312 تیر 139413:45کوبابا

 


جدول کامل گروه B رقابت های لیگ جهانی والیبال

 تیمامتیازمسابقاتجزئیات نتایجستپوئن
بازیبردباخت3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
بردهباختهمعدلبردهباختهمعدل
1آمریکا2712932611 229171.70610719921.080
2لهستان22128413422 30231.304117911381.036
3ایران18126641115 25211.190103110211.010
4روسیه512111 1 24511340.32494610760.879

برنامه رقابت های گروه B

تیمنتیجهتیمنتیجهتاریخساعتمیزبان
آمریکا3ایران110 خرداد 13946:40لس آنجلس
آمریکا3ایران111 خرداد 13943:40لس آنجلس
لهستان3روسیه07 خرداد 139420:15گداینسک
لهستان3روسیه28 خرداد 139420:15گداینسک
آمریکا3روسیه115 خرداد 139419:00لانگ بیج
آمریکا3روسیه016 خرداد 139419:00لانگ بیج
لهستان3ایران115 خرداد 139422:55چنستوهوا
لهستان3ایران216 خرداد 139422:55چنستوهوا
روسیه1ایران323 خرداد 139419:40کازان
روسیه0ایران324 خرداد 139419:40کازان
آمریکا3لهستان222 خرداد 139419:00هافمن استیتس
آمریکا3لهستان123 خرداد 139419:00هافمن استیتس
روسیه1لهستان329 خرداد 139418:00کازان
روسیه2لهستان330 خرداد 139418:00کازان
ایران3آمریکا029 خرداد 139421:00تهران
ایران3آمریکا031 خرداد 139421:00تهران
روسیه0آمریکا 35 تیر 139418:00کالینینگراد
روسیه1آمریکا36 تیر 139418:00کالینینگراد
ایران3لهستان25 تیر 139421:00تهران
ایران1لهستان37 تیر 139421:00تهران
ایران3روسیه012 تیر 139421:00تهران
ایران1روسیه313 تیر 139421:00تهران
لهستان3آمریکا212 تیر 139420:15کراکف
لهستان1آمریکا313 تیر 139420:15کراکف