در کمــال تاسف درگذشت مرتضی پاشایی عزیز رو به تمامی طرفدارنش تسلیت میگم...


همیشه باشنیدن اهنگ هات تو دل مایی حتی این روزا ک پیش مانیستی...
روح بزرگت شاد