سلام دوستان 
پاییز چطوره؟!خوش میگذره؟!
والیبالمون ک گل کاشت روحیه مون عوض شد...
فقط...جای RPG7 مون واقعاااا خالی بود رو سکوی قهرمانی...
بچه ها خواهش میکنم برای سلامتی حمزه دعا کنید!!
خــــــــدا بخواد زودتر برگرده ک داغوونم وقتی نیست...

روزی به تمام این بی قراری ها میخندی

و ساده از کنارشان میگذری...!!!

این قشنگترین دروغیست که

دیگران برای آرام کردنت به تو میگویند ...

بگذریم...

یسری عکس میذارم ادامه مطلب روزای اینده شاید براتون جالب باشه شاید هم تکراری...
درهر صورت سربزنید ... ب روزییم!!


بفرمایید ادامه مطالب عکس هایی ک گفته بودم گذاشتم
اول اینو ببینید بعد برید ادامه...
خدا این محتشمیانو از ما نگیره!!!!

عکس های خانوادگی والیبالیست ها:
بچه ها عکس زیاده منم نمیدونم موضوع چی بذارم
ازاین ب بعد سعی میکنم عکس درخواستی بذارم...پس نظرهاتونوحتما بگید دوستان!

گلبو وباباش

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

هستی شریــف همسر مهدی مهدوی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

عادل غلامی و همسرش سمیرا خانوم

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

شهرام محمودی وهمسرش سوگند

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

خواهر سوگند (صدف)

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

پوریا وهمسرش مهتا محمدی

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

فیاضی و دخملش

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

جانان بــــــــــابـــــــــــــا

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

ونوس  همسر ارمین تشکری

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

اقای میرزاجانپور وهمسرش  نیلوفر
همسرشونم ک میشناسید سرعتی زن تیم ملی ک بعد ازدواجشون (حدود5ماه پیش)خداحافظی کردن!


رحمان و همسرش

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

الیزا خوردنی بغل باباش

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

محمد و خواهراش (مریم وشادی)

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

لحظه ارتکاب جرم 
بچه ها میگفتن غذا نیست اونجا نگو امیر ومحمد شبانه دستبرد میزدن!!!

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

الهی بگردم

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

حمزه و ولی نور محمدی 

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

اخــــــــرررر عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

دکی وبچه ها

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

عکس های دسته جمعی والیبالیست ها وخانواده هاشون (اینچئون)

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

واما...
حسین عزیز...
جات این روزا خیلی خالیه ک باهمون لبخند همیشگیت برای ادامه دادن ب بچه ها روحیه بدی...
دل هممون برات تنگ شده...
لحظه ی قهرمان شدن بچه هارو حقت بود ک ببینی خیلی براشون زحمت کشیدی...
این لبخندهارو...این اشک هارو...مدیون توییم!!

روح بزرگت شاد