سلام دوستان!
عیدتوون پساپس مبارک!

حال واحوال؟!
تعطیلات خوش میگذره؟!

ازهمین الان دست پیش بگیرم پس نیفتم
گله نکنید از نبوودنم!!!
بگو اخه بشر تو چقدر پررویی!!!
باورکنید  دلیل دارم...
وقتی از سرتمرین برمیگردم دیگه جوونی ندارم واس اینجا...
به این صورت ==>
حالااز اینا ک بگذریم براتوون بگم تمرین چی ک کپ میکنید!!!
کنار والیبالم بزور کشوندنم تو کبدی...
منم مجبورم کارکنم!بخاطرهمین فشاراومده درحد مرگ!!!
حالا همشو بعدا براتوون تعریف میکنم...
23ام همین ماه مسابقات جوانان کشور ب میزبانی قم برگزارمیشه!!!
اومدم بگم ک مارو از دعای خیر خودتوون محروم نکنید!!!خخ
نکه همچین 1 نمه ورزشش خطری میزنه...
معلوم نیست صحیح وسالم تحویل جامعه مجازیم بدن دوباره!
این1هفته که تمرین داریم بعدشم ک خوابگاهم که ب نت دسترسی ندارم,
اگه عمری بوود و اومدم مجدد حتما1شب نشینی میگیریم دورهم...
جدول نقل وانتقالات کمی تغییر کرده خواستید درجریان باشید1نگاه بندازید...
اخبارجدیدهم که سایت فدراسیون خودش زحمت میکشه میذاره ب ماکاری نداره...
"میگم پرروام بگید نه!!"
مث همیشه تنهاش نذارید!!!وبلاگم رو میگم...نذارید نبود منو احساس کنه
"یکی نیست بگه چه نبودی؟!!تواز30روز40روزشو ک نیستی!!"
خلاصه که دلم برای اینجا تنگ میشه و لحظه های خوشی داشته باشید...
1لحظه...1لحظه...
نظرهاتوونم برگشتم جواب میدم...خوندمشون!واقعامرسی از همه...برگشتم اولین کاری که بکنم اینه...
دیگه جدی جدی خداحافظ...