سلام!
واقعا هیچ چیز قابل توصیف نیست!
دست والیبالیست های گل موون دردنکنه...
ما به جهان ثابت کردیم که
ایـــــــــــرانـــــــــــی
پیـــــــروزهـــــــ!!
برای همشوون بخوص
حمزه زرینی
ارزوی موفقیت هرچه بیشتر وسلامتی دارم...

بابت نوجوانان هم تبریک میگم که بخووبی تااینجابالا اومدن!
همه تبریک گفتن و اظهار رضایت کردن...
صحبت های بچه ها و مربی های 2 تیم توو سایت فدراسیون هست میتونید بعدا مراجعه کنید...
اما یسری عکس ادامه مطلب میزارم که برای دیدنشون راحت باشید
سایت شلوغه...
دراخرهم که از اقایوونی که میتونن برای تشویق برن سالن برای بازی با آلمان
 میخوایم جای مارو خالی کنن حسابی!
ما که هرچی زنگ زدیم به فدراسیون والیبال ایران,
هرچی پیام اعتراض دادیم برای فدراسیون جهانی fivb هیچکس پاسخگو نبود!
اما واقعا حق خانوم هام بود که حضور داشته باشن و این ی زورگوویی ب تمام معنا بود!

برای تمام کسانی که توو این ماجرادست داشتن متاسفم!
امیدوارم خدا هرچه زودتر بهشوون انقدر جنبه وظرفیت بده تاباعث ناراحتی وزورگوویی به بقیه نشن!
راستی10تیر رکوردبازدید وب رو هم زدید...
دمتوون گرم...1097نفر!

حتما ادامه سری بزنید...


بازی دوم
ایران-کوبا
3-1

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 1 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 2

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 5 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 6

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 3 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 4
الان اینجا دقیقا اینو باتشکری یکی کردید یااین هم سن وسال شماست؟!!!
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز 
مسابقه عکس 9
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 10

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 15 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 16

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 17 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 18
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 19 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم پیش از آغاز
 مسابقه عکس 20
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 1 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 2

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 11 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 12

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 5 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 6

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 7 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی دوم عکس 1 8

بازی اول
ایران-کوبا
3-2
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 19 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 20

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 13 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 14
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 9 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 10

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 7 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 8

لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 1 لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 2
خیلی محشری...
لیگ جهانی ایران - کوبا  عکس 5 7

شیرهـــ
لیگ جهانی ایران - کوبا  عکس 5 11


لیگ جهانی ایران - کوبا  عکس 5 8

لیبرو جونمون
لیگ جهانی ایران - کوبا بازی اول عکس 11