به به!سلام...دوستای گلم...                                                                                              
حال واحوالتوون؟!!
چندروز بوود نت وکامپیوترم  بهم ریخته بوود,
نتونستم بیام سربزنم وجواب بدم باعرض معذرت!!!
زدید امتحانارو ترکوندید دیگهـ...؟!!
اگه خدا بخواد داریم نزدیک میشیم به تابستوون وتعطیلی وبرو حالشو ببر...
والبته,
ب بازی های ایران توو لیگ جهانی و میزبانی!
ب امید موفقیت ایران وبروبچه های گل والیـبـــال
شیـــــــــــــــرهــــــــ ایـــــــــــــــــــران
میدونم ک همتوون در جریان نتایج واخبار هستید اما اینجا ی مرور کلی داریم:

*هموون طور ک میدونید این دوره رقابت ها شامل سه گروه است!
که تیم ملی عزیز کشورموون در گروه B قرار گرفته وبرنامه مسابقات در مرحله نخست یا بین قاره ای ب صورت زیره:

7ژون2013 - 17خرداد1392:ایران-روسیه(روسیه ورزشگاه یانتارنـی)
9ژون2013 - 19خرداد1392:ایران-روسیه(روسیه ورزشگاه یانتارنـی)

21ژون2013 -31خرداد1392:ایران-صربستان(ایران ورزشـگاه آزادی)
23ژون2013 -2 تـیــــر1392:ایران-صربستان(ایران ورزشـگاه آزادی)

28ژون2013 -7 تیـر1392:ایتالیا-ایران(ایتالیاورزشگاه پـــالاســـاکـــا)
30ژون2013 - 9تیـر1392:ایتالیا-ایران(ایتالیاورزشگاه پالاسرادیگنی)

3جولای2013-12تیر1392:ایران-کوبا(کوباورزشگاه سیدواددیپورتیوا)
6جولای2013-15تیر1392:ایران-کوبا(کوباورزشگاه سیدواددیپورتیوا)

12جولای2013-21تـیـر1392:ایـران-آلـمـان(ایـران ورزشـگـاه آزادی)
14جولای2013-23تـیـر1392:ایـران-آلـمـان(ایـران ورزشـگـاه آزادی)

*تیم ملی والیبال از وقتی ک عازم بلـغارستان شد بـرنامه هـارو منظم دنبال کرد و سه دیدار دوستانه انجام داد ک:
پیروزی وشکست ب دنبال داشت...
خولیوولاسکو درپایان اخرین بازی تدارکاتی تـیم ملی والیبال درمصـاف بابلغارستان ک شکست3 بر1راهمراه داشت
با مثبت ارزیابی کردن این بازی برای امادگی بازیکنان جایگزین دلیل باخت را اشتـبـاهات ناشی از بازی قبل خواند...
ودراین باره گفت:دردریافت تووپ با اشتباه46 درصدی مواجه بودیم وبه ناچار,به تووپ های بلند روی اوردیم و بازهـم
بایک خطای تور ویک سویس مستقیم بازی را واگذار کردیم!وی در مجموع بازی پایاپای با بازکنان اصلی بلغارسـتـان
رامثبت ارزیابی کردوبرخلاف بازیکنان تیمش اعتقادنداشت ک اشتباهات داوری باعث بازنده شدن ایران شده است!

ولاسکو دلایل اصلی شکست تیم ملی والیبال رابرشمرد وگفت:
بازیکنان مادرمقابل دریافتهاوسرویسهای پرشی,موجی بازیکنان حریف بدعمل کردند ک دلیل اصلی ناکامی انها بود!

تیم پس از انجام اخرین تمرینات خود روزچهارشنبه صوفیه راب مقصدمسکو وسپس شهرکالینینگرادترک خواهدکرد!