اول از همه 17 بهمن وبلاگم  یک ساله شد!!!ممنون از همه شماکه توو این یک سال بودید...
دوستتوون دارم...
یکی بیاد کمک!
دوم اینکه به پیکانی ها وکاله ای هاو متینی هاش تبریـــــــــک!!!
دیگه رفتیم پلی اف بترکوونیم...


سوم: نوین کشاورز وجواهری گنبد هم سقوط کردند...
خوش اومدن...صفااوردن...