چهارشنبه 27 دیماه1391

آمل ساعت 17:30 : کاله مازندران – پیشگامان کویر یزد

ناظر: امیدوار حاتمی، داور اول: حسین پورکاشیان، داور دوم: محمد عشق دوست

(پخش مستقیم تلویزیونی از شبکه ورزش سیما)


ارومیه ساعت 16: شهرداری ارومیه – سایپا البرز

ناظر: غفار درخشنده، داور  اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: نادر انصاری


گنبد ساعت 17:30 : جواهری گنبد – پیکان تهران

ناظر: اسماعیل صباغ، داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: مسعود ذوقی


کاشان ساعت 16: باریج اسانس کاشان – شهرداری تبریز

ناظر: حمید حق بین، داور اول: مسعود یزدان پناه، داور دوم: وحید پورکاشیان


بندرعباس ساعت 15:20 : آلومینیوم المهدی بندرعباس – متین ورامین

ناظر: محمود کشفی، داور اول: حمید راهجردیان، داور دوم: علیرضا قریب

(پخش مستقیم تلویزیونی از شبکه سوم سیما)


تهران ساعت 17:30 : نوین کشاورز – میزان مشهد

ناظر: شهباز صدری، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: داود نافعی


نتایج هفته ششم:

کاله مازندران 3-1 پیشگامان کویر یزد

پیکان تهران 3-1 جواهری گنبد

شهرداری ارومیه 3-1 سایپای البرز

باریج اسانس کاشان 3-1 شهرداری تبریز

متین ورامین 3-0 المینیوم المهدی

میزان مشهد 3-1 نوین کشاورز

پنجمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

پنجمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد 1


و...
دوستان... عزیزان...

توجه                                                               توجه

من اخراش رسیدم درست نفمیدم چخبره!!!
ولی انگار شبکه خبر اعلام کرد جمعه 29 ام ساعت14:30برنامه تحریریه ورزشی راجع به والیباله!
فک کنم مصاحبه باشه...ببینید!