محرم رو به همگی تسلیت میگم!!نتایج هفته ششم:

پشگامان کویر 3-0 کاله مازندران:
(25- 23)(25- 23)(27- 25)

* * *
پیکان تهران 3-0 جواهری گنبد:
(25- 20)(25-15)(26- 24)

* * *
سایپا البرز 3-2 شهرداری ارومیه:
(18- 25)(25- 23)(25-22)(23-25)(19-17)

* * *
شهرداری تبریز 3-0 باریج اسانس:
(25- 17)(25-16)(25- 19)

* * *
متین ورامین 3-1 آلومینیوم المهدی:
 (23- 25)(25- 17)(25- 18)(25- 20)

* * *
میزان خراسان 3 -1 نوین کشاورز:
(25-22)(25-16)(21-25)(26-24)


کــــــــالـــــــه جووووووونم
البته بگما 2 تا عامل خیلی باعث برد پیگامان شد:
1-امتیاز میزبانی
2-پاسور خووب
ودراخر شکست مقدمه پیروزیست!!
شیــــــره کاله امــل
هفته هفتم لیگ برتر و یکشنبه ای برای جبران مافات

برنامه کامل مسابقات هفته هفتـــم لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

آمل – ساعت 17، کاله مازندران – میزان خراسان، سالن پیامبر اعظم

ارومیه - ساعت 17، شهرداری ارومیه – پیکان تهران، سالن غدیر


کرج – ساعت 17، سایپا البرز –شهرداری تبریز، سالن انقلاب اسلامی


گنبد - ساعت 17، جواهری گنبد – متین ورامین، سالن المپیک


کاشان- ساعت 17، باریج اسانسپیشگامان کویر یزد، سالن تختی


تهران – ساعت 17، نوین کشاورزآلومینیوم المهدی ، خانه والیبال
نتایج هفته هفتــــم:

کاله مازندران
0 –3 میزان خراسان:
 (16-25)(22-25)(27-29)


* * *
شهرداری ارومیه 2–3 پیکان تهران
:
(25-23)(23- 25)(25-21)(20-25)(14-16)

* * *
سایپا البرز 3–2 شهرداری تبریز:
 (20- 25)(29-27)(23-25)(25-23)(15-13)

* * *
جواهری گنبد 0–3 متین ورامین:
(23-25)(26-28)(21-25)

* * *
باریج اسانس 3–2 پیشگامان کویر یزد:
(17- 25)(21- 25)(27-25)(25-23)(15-13)

 * * *
نوین کشاورز 2 –3 آلومینیوم المهدی:
 (25- 18)(25-15)(20- 25)(18-25)(16-18)

این هفته خیییلی عجیب بوود!!