سایپا 0-3 متین ورامین

(25- 23)(25-20) (25-20)


 * * *

پیکان تهران 3 – 2 شهرداری تبریز

(25- 20) (24- 26)(23- 25)(25-20)(19- 17)


* * *

باریج اسانس 3 - 2 نوین کشاورز

(25- 17)(25- 22) (23- 25) (20-25 )(15-12)


* * *

بازرگانی جواهری 0 – 3 پیشگامان کویر

(21- 25)(20- 25)(25-20)
 

* * *

کاله مازندران0-3 شهرداری ارومیه

(25- 22)(32-30)(25-22)


* * *

آلومینیوم المهدی1-3میزان خراسان رضوی

(25- 17)(25- 27)(25-22)(25-22)


هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه برتر ایران روز چهارشنبه

دهم آبان ماه در شهرهای ارومیه، کاشان، مشهد، تهران، یزد و تبریز با برگزاری شش دیدار پیگیری خواهد شدمن تایکشنبه نیستم...اعزام شدیم جبهه های جنووب!!!

خلاصه خوبی...بدی...حلال کنید!!

 دلم برای تک تک توون تنگ میشه

یه دنیا دوستوون دارم

خداحافظ