باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم:

من تنها نیستم , تنها منتظرم...

* * *

اولین بارون اینجاهم بارید...وای که چه حس خووبی!!!دیگه احساس سنگینی نمیکنم...

دیوونه بارونـــــــــــــــم...


برنامه کامل مسابقات هفته دوم لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:
ساعت 15، تهران: سایپا – متین ورامین
ساعت 17، تهران: پیکان تهران – شهرداری تبریز
ساعت 17، کاشان: باریج اسانس – نوین کشاورز
ساعت 17، گنبد: بازرگانی جواهری – پیشگامان کویر
ساعت 17، آمل: کاله مازندران – شهرداری ارومیه
ساعت 17، بندرعباس: آلومینیوم المهدی – میزان خراسان رضوی

شیره کاله شیره پیکان