سلااااام...نه تعجب نکنید!!!خودمم...منم...مهســـــــــــــــــا

فقط شطرنجیم کنید...

اخیش خدا چقد دلم هوای اینجارو کرده بوود!!!نمیدوونید که من با چه وضعی نتم رو راه انداختم...وسط یه عالمه وسایل واثاث کشی...

دقیقا اینجا امکانات زیر خط فقر بووده...

ولی اخه کی دلش میاااااااااد؟!!!از این روزهای اخر استفاده نکنه؟!!!

وااااای واااای وااااای...بدبخت شدم!!!


***

دوباره مدرسه ها شروع شد...

کی حوصله داره جوون شما نباشه جوون خودم...ماکه فقط واسه خاطر اذیتش میریم!!!

حالا ته تهش یه مسابقه والیــــبالم از طرف مدرسه بریم...

اصلا چه معنی داره؟!!!مگه مدرسه جای درس خوندنه؟!!!

بگذریــــــــــم...

شما چه میکردین؟!!!چطوری باغم دوری من ساختید؟!!!

راستی یه تشکر از معصومه دوست خووبم که این یه مدت براش کلی زحمت داشتم واذیتش کردم...

مرسی که اومدی وخبر دادی اجی...

و ممنون ممنون از تمام کسایی که این مدت اینجارو تنها نذاشتن...

ویه عذر خواهی از تمام کسایی که این مدت نتونستم به وبهاشوون سر بزنم...

بچه ها خیلی برام دعا کنید سخته ادم خودشو با شرایط جدید وفق بده از دوستاش جدا بشه...


اینو ببینید...حالا چه فرقی میکنه؟!!بجای دبستان اون بالا میشه دبیرستان...درهر صورت اوضاع همین قدر بی ریخته!!!

جدیدا افتضاحم که شده بنظر من بدترین کاری که میتونستن بانظام اموزشی بکنند,همین بوود!!!

شیش,سه,سه...

یعنی چی؟!! انگار زمین فوتبال میچینن...

راستی اومدم یادم بندازید یه خاطره قشنگ از اون شبی که راه شب بروبچ واورده بوودن براتوون تعریف کنم...فعلا که خیلی عجله دارم...

به خدا میسپارمتوون...


I ♥ U