مارو باش!!!این پست رو با چه ذووقی اپ کردیم...
حالا همه دوستان اومدن وب ومیگن خانووم ها امروز رفتن راهشوون ندادن البته انگار اقای داورزنی خیلی تلاش کرده اما نیرووی انتظامی اجازه وروود نداده!!!بچه ها واقعا میخوان جواب یسری ها رو چی بدن؟!!!جمعه حتی من بعضی ها رو دیدم که از اصفهان برای دیدن وتشویق اومده بودن!!!
سربازهای نیرو انتظامی از همه بدترند یسره داشتند از خانووم ها فیلم برداری میکردند...
اونوقت:
یکی نیست بگه اول کارهای زشت خودتوون رو ببینید بعد نذارید خانوومها برن برای تشویق!!!
بلکه اعتراضات ما کار ساز بشه...
به امید پیرووزی ایـــــــــــــــــران


سلاااااااام...

خدایی حال کردین تشویق هارو؟!!تاجایی که تونستیم جاتوونو خالی کردیم واوون بازیکنهایی که سفارش کردید تشویق کردیم...البته خیلی نظم خاصی وجود نداشت...

هه...باور کنین استعدادیابی نشده وگرنه لیدر خووبی میشدم...

از قصد یه نشوونه گذاشتم که بفهمید چیکار میکردم...ژاپن که میرفت سرویس بزنه...اولین صدای شیپور مال من بوود!!!

یه تیکه خنده داراز کارهای منو بشنوید...

دوربین که برده بوودم شب قبل یادم رفته بوود بزنم شارژ...

روشن نشد!!!نتونستم فیلم برداری کنم...

حالا یذره از اونجا بگم...ما 1 رسیدیم ورزشگاه ورفتیم تو...دوره مسابقات ارتش های جهان بوود...بازیه قطر-پاکستان که تمووم شد,بازی ایران-سوریه شرووع شد که فیاضی وقرا توو اوون تیم بوودن...ما کلی تشویق کردیم وایران برد...

واقعا دست عمو داورزنی دردنکنه از ظهر که مااونجا بودیم دنبال کارهای سالن بوود!!!خیلی زحمت کشید...

بعدم که کم کم ژاپنی ها برای گرم کردن اومدن و ساعت تقریبا6 بوود که بروبچه های خوب ایران باتشویق های گرم هوادارا اومدن تو سالن...ساعت 7 هم که بازی شرووع شد و خودتوون حتما دیدین دیگه...

این همه هم گفتن سفید بپوشید اکثرا نپوشیده بوودن...

سر گردنه رو هم دیدیم!!!

اقائه داشت پرچم وساندویچ وکلاه واین چیزها میفروخت...بعدتا دید تقاضا زیاد شد کشید رو قیمتش!!!

بهش گفتن: ا اقا شماکه تاالان داشتی انقدر میفروختی!!!چیشد؟!!

اقائه هم پاسخ خووب ومنطقی داد گفت:خب از الان به بعد دلم میخواد انقدر بفروشم!!!

حالا یه اتفاق خووبی که افتاده قراره بازی دوم که امروز باشه بلیت فروشی کنند!!!

اینجوری خیلی بهتره مثل جمعه 2000نفر(اونم فقط از خانوم ها) پشت در نمیموونند بعدم که در بازشد تمام اونهایی که دیر اومدن رفت پایین وجلو نشستن چون قبلش اجازه نمیدادن پایین بشینیم...البته جای ما واقعا عالی بوود اما بالا بوود ویکم دور...خب اینجوری خیلی بی انصافیه ما1روز کامل وقتموون رو گذاشتیم... بگذریم...فدای یه تار موی والیبالیست ها...

این بار:

مبلغ هر بلیت:5000 تومان اعلام شده بوود!!!(منتفی شد)

دمشوون گرم که واقعا گل کاشتند!!!شیـــــــــــــــــرهــــــــــــــ ایــــــــــــــــران

خیلی دلم میخواست امرووزم میتوونستم برم حیــــف شد...هر کی رفت حسابی تشویق کنه!!!

من صدام هنوم که هنوزه گرفته...