!!این عکس رو تا جایی که میشه انتقال بدید!!

اقا من دردمو به کی بگم؟!شــال سفید بهم نمیاد...
امروز انقدر حواسم پرت این ور اون ور بوود بعد اینکه گرم کردم تو سالن یادم رفت زانو بندهامو بالا بکشم یه شیرجه زدم زانوهام ترکید...بخدا خییییییلی درد دارم بچه ها ولی هر جوری شده میخوام برم...
تا دوشنبه هم برنمیگردم وبلاگ!!!نمیتوونم...
تااوون روز
یاعلی