تیم ملی "ب"خیلی عملکرد خووبی داشته!!!میتوونید سایت فدراسیون برید بخوونید اخبارو
دست شبکه 3 هم طلا که بازی دیشب رو پخش کرد!!!

ایران - مصر

بازی اول:
3-0
بازی دوم:
3-1

وکار به تهران کشیده شد!!!بخاطر اینکه ما توو رنکینگ جهانی بالاتر از ژاپنیم میزبانی رو دادن به ایران...
واقای افشار دوست گفته :

ساعت 19 رووز جمعه منتظر مردم والیبال دوست کشورمان در سالن 12 هزار نفری ازادی هستیم!!!

مارو میگه ها
من و یه سری از دوستان که فعلا داریم رو مخ خانواده عملیات انجام میدیم...
خدا بخواد رفتیم!!!بچه ها بخاطر حجم بالایی که وبلاگ پیدا کرده یسری مطالبو مجبورم پاک بکنم مثل پستهایی که برای لیگ سال پیش بوود...بااجازه