سلین
میبینم که بامعرفتهاش اومدن...دستشوون دردنکنه
 یه سری هام که بی معرفتن کلا نمیان...اونهام دستشوون دردنکنه
من خودم احتمال داره امشب دیر برسم بخاطر همین ازتوون میخوام شما شرووع کنید مسابقه رو منم که اومدم میام جواب میدم دستتون مرسی!!!!!

مسابقه این هفته:

قیافه ی همدیگرو حدس بزنید!!!!

یعنی بگید من چه شکلیم؟!یاسی؟!*زهرا*؟!فائزه؟!مریم؟!صبا؟!یاهرکی شرکت میکنه...اونیم که منو درست حدس بزنه یه شارژ 2تومنی داره...
خب شروع کنین...ساعت تمووم شدن هم نداره مسابقه تمووم شد تاهروقت خواستین بحث ازاد...
شوخی...اذیت...هرچیزی به غیر از توهین ودعوا....

اهان تاکید میکنم همه توو قسمت نظرهای همین پســــــــــــت بیان بعد نگید چرا هیچکس نیوومد؟!

نظر سنجی هم یادت نره شرکت کنی!!!!!!!!!

برو که رفتــــــــــــــــــیم