سلیــن...

دیرووز از صبح بااسترسی در حد تیم ملی از خواب پاشدمو ظهر برای گرفتن کارنامه رفتم...مدرسه ام که قربوونش برم غلغله داشتم خفه میشدم...خلاصه رفتم اسممو نوشتمو توو نوبت وایسادم...حالا این خانوومه که مشاوره میده به بچه ها انقدر حرف زد!!که خدامیدونه...


یهو توو دل همه خالی شد که چی؟!مشاوره در اومد گفت از6تا کلاس اول دبیرستان که160نفر جمعیتشه...(مدرسه ما یه کشوره خودش)

فقط17نفر معدل هاشوون 19 شدن...منو میگی!!سکته رو زدمها.......

همین طور که داشتم فاتحه تلوزیوونو والیبالو اینارومیخوندم نوبتم شد...رفتم جلو میگم خانووم فلانی بابا کارنامه مارو بده یه ساعته اینجاییم...میگه دخترم...صب کن به پسرم پول بدم بره بستنی بخرهـــــ!!!

2دقیقه بعد...

خانووم فلانی این کارنامه مارو میدی؟؟!!

عزیزم بذار مشکل این خانوومو حل کنم دخترش 2تا تک اورده...بابا کارنامه مارو بده بعد مشکلو حل کن!!!

خلاصه صد دفعه دیگه این اتفاقها تکرار شدمنم دیدم این عین خیالش نیست تا صبح سر کاریم...حواسشم نبوود رفتم اسممو از تو کارنامه هایافتم...بعد سرمن داد میزنه چرا کانامه هارو بهم میزنی؟!منم درکمال خونسردی گفتم کارنامه خودمه!!!میخوام نمره موببینم...

تازه میگه: ا نوبت شماست؟! پ نه پ نوبت غضمفره!!!

تا به ما رسید وا رسید!!!!!!!

خلاصه دیدم نوشته معدل کل.............

 19.20...

وای بچه ها باورم نمیشد!!!چند بار نمره هامو خوندم,معدلمو نگاه کردم...

درست بوود!!

بعدا مشاوره در اومد گفت:تبریک میگم شما از بین 17 نفر5 ام شدی!!!!!

گفتم منو میگی؟!مطمئنی اسممو یه بار دیگه نیگاه کن!!جوون مهسا...

دیگه خیالم راحت شد رفتم رو کاناپه های اونور ولو شدم...حالا همه میان تبریک میگن...

مامانم که الهی قربونش برم انقدر خوشحال بوود...

بعدا من دارم میگم اخی والیبالممممم...

چشمامو واکردم دیدم همه اینجورین

یکی از دوستام دراومد گفت:

پاشوو پاشوو این نمره هابه تو نیوومده بی جنبه!!بجای اینکه به فکر درسش باشه زرت و زرت میگه والیبال!!!

باشه بابا چرا میزنین؟!

اما بعضی معلمها واقعا بی انصافی کردن سه تا19و 75ام روبیست نکردن وگرنه بیشترم میشدم!!

بازم خداروشکر...

جوونم واستوون بگه من از پیشتوون نمیریم دیگه... باید تحملم کنین!!!

رشته ام فعلا ریاضی زدم!تا روزی که بخوام ثبت نام کنم وقت هست تصمیم اخرمو بگیرم!!

اخـــــــــــــــــــــیش!!!اینم از اول.............................


I LOVE U